உங்கள் இழப்பிற்கு ஐபிசி தமிழின் இதயப்பூர்வமான வருத்தத்தை தெரிவிக்கின்றோம். பிரிந்த ஆன்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம்.

முந்தய மரண அறிவித்தல்கள்

முந்தய நினைவஞ்சலிகள்